Urząd Stanu Cywilnego w Orzechowie, pow. lidzbarski
42/683/2
Standesamt zu Nossberg

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 21 2 3 4 5

POWRÓT