Urząd Stanu Cywilnego w Orzechowie, pow. lidzbarski
42/683/51
Standesamt zu Nossberg

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POWRÓT