Urząd Stanu Cywilnego w Orzechowie, pow. lidzbarski
42/683/60
Standesamt zu Nossberg

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 41 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT