Urząd Stanu Cywilnego w Orzechowie, pow. lidzbarski
42/683/77
Standesamt zu Nossberg

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

POWRÓT