Urząd Stanu Cywilnego w Orzechowie, pow. lidzbarski
42/683/80
Standesamt zu Nossberg

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

POWRÓT