Urząd Stanu Cywilnego w Wapniku pow. lidzbarski
42/685/17
Standesamt zu Kalkstein

sterbe-Neben-Register Nr 1 - 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

POWRÓT