Urząd Stanu Cywilnego w Wapniku pow. lidzbarski
42/685/26
Standesamt zu Kalkstein

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT