Urząd Stanu Cywilnego w Wapniku pow. lidzbarski
42/685/38
Standesamt zu Kalkstein

Heirats-Neben-Register Nr 1-31 2 3 4 5 6 7

POWRÓT