Urząd Stanu Cywilnego w Wapniku pow. lidzbarski
42/685/40
Standesamt zu Kalkstein

Heirats-Neben-Register Nr 1-71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT