Urząd Stanu Cywilnego w Wapniku pow. lidzbarski
42/685/44
Standesamt zu Kalkstein

Heirats-Neben-Register Nr 1-30 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

POWRÓT