Urząd Stanu Cywilnego w Wapniku pow. lidzbarski
42/685/52
Standesamt zu Kalkstein

Heirats-Neben-Register Nr 1-100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

POWRÓT