Urząd Stanu Cywilnego w Wapniku pow. lidzbarski
42/685/54
Standesamt zu Kalkstein

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT