Urząd Stanu Cywilnego w Wapniku pow. lidzbarski
42/685/57
Standesamt zu Kalkstein

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 60 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

POWRÓT