Urząd Stanu Cywilnego w Wapniku pow. lidzbarski
42/685/6
Standesamt zu Kalkstein

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT