Urząd Stanu Cywilnego w Lubominie pow. lidzbarski
42/687/51
Standesamt zu Arnsdorf

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

POWRÓT