Urząd Stanu Cywilnego w Borkach pow. iławecki
42/689/1
Standesamt zu Borken

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT