Urząd Stanu Cywilnego w Borkach pow. iławecki
42/689/117
Standesamt zu Borken

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 15 [ Księga zgonów - wtóropis ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT