Urząd Stanu Cywilnego w Borkach pow. iławecki
42/689/119
Standesamt zu Borken

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 7 [ Księga małżeństw - wtóropis ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT