Urząd Stanu Cywilnego w Borkach pow. iławecki
42/689/124
Standesamt zu Borken

Heirats-Neben-Register Nr 1 - 2 [ Księga małżeństw - wtóropis ]1 2 3 4 5

POWRÓT