Urząd Stanu Cywilnego w Borkach pow. iławecki
42/689/125
Standesamt zu Borken

Heirats-Neben-Register Nr 1 - 3 [ Księga małżeństw - wtóropis ]1 2 3 4 5 6 7

POWRÓT