Urząd Stanu Cywilnego w Borkach pow. iławecki
42/689/132
Standesamt zu Borken

Heirats-Neben-Register Nr 1 - 8 [ Księga małżeństw - wtóropis ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POWRÓT