Urząd Stanu Cywilnego w Borkach pow. iławecki
42/689/167
Standesamt zu Borken

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 14 [Księga urodzeń - wtóropis]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT