Urząd Stanu Cywilnego w Borkach pow. iławecki
42/689/2
Standesamt zu Borken

Heiraths-Neben-Register Nr 11 2 3

POWRÓT