Urząd Stanu Cywilnego w Borkach pow. iławecki
42/689/3
Standesamt zu Borken

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT