Urząd Stanu Cywilnego w Borkach pow. iławecki
42/689/32
Standesamt zu Borken

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

POWRÓT