Urząd Stanu Cywilnego w Borkach pow. iławecki
42/689/33
Standesamt zu Borken

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT