Urząd Stanu Cywilnego w Borkach pow. iławecki
42/689/5
Standesamt zu Borken

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 21 2 3 4 5 6

POWRÓT