Urząd Stanu Cywilnego w Borkach pow. iławecki
42/689/53
Standesamt zu Borken

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 41 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT