Urząd Stanu Cywilnego w Borkach pow. iławecki
42/689/59
Standesamt zu Borken

Heiraths-Neben-register Nr 11 2 3 4

POWRÓT