Urząd Stanu Cywilnego w Borkach, pow. iławecki
42/689/9
Standesamt zu Borken

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POWRÓT