Urząd Stanu Cywilnego w Dębach, pow. iławecki
42/690/1
Standesamt zu Eichen

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 91 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT