Urząd Stanu Cywilnego w Dębach, pow. iławecki
42/690/2
Standesamt zu Eichen

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 31 2 3 4 5 6 7

POWRÓT