Urząd Stanu Cywilnego w Dębach, pow. iławecki
42/690/3
Standesamt zu Eichen

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 61 2 3 4 5 6 7

POWRÓT