Urząd Stanu Cywilnego w Galinach pow. bartoszycki
42/691/124
Standesamt zu Gallingen

Heirats-Neben-Register Nr 1 - 2 [ Księga małżeństw - wtóropis ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT