Urząd Stanu Cywilnego w Galinach pow. bartoszycki
42/691/133
Standesamt zu Gallingen

Heirats-Neben-Register Nr 1 - 6 [ Księga małżeństw - wtóropis ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

POWRÓT