Urząd Stanu Cywilnego w Galinach pow. bartoszycki
42/691/167
Standesamt zu Gallingen

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 14 [Księga urodzeń - wtóropis]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

POWRÓT