Urząd Stanu Cywilnego w Galinach pow. bartoszycki
42/691/26
Standesamt zu Gallingen

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

POWRÓT