Urząd Stanu Cywilnego w Galinach pow. bartoszycki
42/691/68
Standesamt zu Gallingen

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT