Urząd Stanu Cywilnego w Górowie Iławeckim, pow. iławecki
42/692/2
Standesamt zu Landsberg

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

POWRÓT