Urząd Stanu Cywilnego w Górowie Iławeckim, pow. iławecki
42/692/58
Standesamt zu Landsberg

Sterbe-Neben-Register II Nr 79 - 901 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

POWRÓT