Urząd Stanu Cywilnego w Piastach Wielkich, pow. iławecki
42/693/116
Standesamt zu Gross Peisten

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 9 [ Księga małżeństw - wtóropis ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT