Urząd Stanu Cywilnego w Piastach Wielkich, pow. iławecki
42/693/120
Standesamt zu Gross Peisten

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 10 [ Księga zgonów - wtóropis ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT