Urząd Stanu Cywilnego w Piastach Wielkich, pow. iławecki
42/693/123
Standesamt zu Gross Peisten

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 2 [ Księga małżeństw - wtóropis ]1 2 3 4 5

POWRÓT