Urząd Stanu Cywilnego w Piastach Wielkich, pow. iławecki
42/693/161
Standesamt zu Gross Peisten

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 18 [ Księga zgonów - wtóropis ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POWRÓT