Urząd Stanu Cywilnego w Piastach Wielkich, pow. iławecki
42/693/95
Standesamt zu Gross Peisten

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 513 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

POWRÓT