Urząd Stanu Cywilnego w Tolku, pow. iławecki
42/696/54
Standesamt zu Tolks

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT