Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach pow. iławecki
42/697/122
Standesamt zu Albrechtsdorf

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 2 [ Księga małżeństw - wtóropis ]1 2 3 4 5

POWRÓT