Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach pow. iławecki
42/697/135
Standesamt zu Albrechtsdorf

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 6 [ Księga małżeństw - wtóropis ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT