Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach pow. iławecki
42/697/14
Standesamt zu Albrechtsdorf

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

POWRÓT