Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach pow. iławecki
42/697/160
Standesamt zu Albrechtsdorf

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 8 [ Księga zgonów - wtóropis ]1 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT